Semua peserta diminta untuk memuat turun fail di ruangan DOWNLOAD, isi dah serahkan kepada AJK Himega semasa hari pendaftaran di meja pendaftaran.